16 marca rozpocznie się proces rejestracji obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego. W Krakowie nadawanie numeru PESEL uchodźcom odbywać się będzie tylko w TAURON Arenie Kraków. W pierwszych dniach rejestracji możliwe jest znaczne wydłużenie czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, dlatego też, jeśli to tylko możliwe, prosimy o odłożenie wizyty na kolejne dni.

Obywatele Ukrainy będą tam mogli złożyć także wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.