2022 rok w Krakowie pełen jest wydarzeń związanych z 50. rocznicą usytuowania przy wawelskiej Smoczej Jamie charakterystycznego pomnika. Sześciometrowy Smok Wawelski z brązu, stojący na wapiennej skale, który od półwiecza przyciąga uwagę mieszkańców i gości, doczekał się jubileuszowej tabliczki przypominającej o jego twórcy – Bronisławie Chromym. Uroczystość odsłonięcia tabliczki jest także okazją do podsumowania smoczej kampanii realizowanej przez miasto we współpracy z partnerami.