2 września w Sukiennicach, I akt „Wesela” czytali krakowscy artyści, ludzie nauki i kultury oraz przedstawiciele. Do udziału zaproszono m.in. Andrzeja Betleja, Agnieszkę Chrzanowską, Annę Polony, Ewę Wachowicz, ks. infułata Dariusza Rasia i Franciszka Ziejkę.

Z Sukiennic orszak weselny, z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”, przeszedł obok Wieży Ratuszowej do Starego Teatru gdzie wspólnie odczytywane były akt II i III sztuki.

0