Wakacje minęły w mgnieniu oka, i już dziś ponad 75 tysięcy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęło nowy rok szkolny. Oficjalna uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Chemicznych przy ul. Krupniczej w Krakowie. W skład zespołu wchodzi Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 oraz XXVI LO. W uroczystości wzięli udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Sportu Katarzyna Cięciak.

Ten dzień jest szczególnie ważny dla „pierwszaków”. Rok 2015/2016 jest pierwszym, w którym obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci 6 – letnie. 3782 sześciolatków przekroczyło dziś po raz pierwszy próg szkoły. Łącznie wszystkich pierwszoklasistów jest w tym roku 7373.

1 września to także dzień rozpoczęcia zajęć w przedszkolach. W tym roku Gmina Miejska Kraków przygotowała 17 464 miejsca w przedszkolach samorządowych. Przyjęto 16 787 dzieci. Oznacza to, że oferta samorządowych przedszkoli została wykorzystana w 96,1 %. Pozostało jeszcze 677 wolnych miejsc. Dodatkowo, od 1 września uruchomione zostały trzy oddziały przedszkolne: w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Mackiewicza (75 miejsc), w Przedszkolu nr 148 (druga lokalizacja, 20 miejsc) oraz w SP nr 117 (dwa oddziały, 50 miejsc). Łącznie w tym roku przybyło aż 145 miejsc. Nie bez znaczenia jest też podwyższenie o 10% dotacji dla przedszkoli publicznych niesamorządowych. Wzrost dotacji będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku i obejmie 33 placówki, do których uczęszcza 1910 dzieci. Zmiana powinna skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, inne niż Gmina Miejska Kraków. Przyczyni się też do realizacji przez Miasto zadania, które na gminy nakłada nowelizacja Ustawy o systemie oświaty, czyli do zapewniania od roku szkolnego 2017/2018 wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w placówkach publicznych. Zwiększenie dotacji to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom dyrektorów, którzy będą mogli przeznaczyć więcej środków uzyskanych z Miasta na zadania bieżące (w tym remonty).

W lipcu i sierpniu 2015 roku aż w 277 samorządowych szkołach i placówkach wykonywane były prace remontowe. Najczęściej były to remonty parkietów i wymiana podłóg, wymiana stolarki okiennej, remonty sal gimnastycznych (często z zapleczem sanitarnym i szatniami), remonty kuchni, sanitariatów i dachów, malowanie pomieszczeń. Remonty kosztowały łącznie ok. 17,7 mln zł. W budżecie Miasta Krakowa na 2015 rok i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2021 na inwestycje programowe związane z infrastrukturą oświatową zaplanowano łącznie 183,6 mln zł, z czego w 2015 roku kwota ta wynosi 44 mln zł. Najważniejsze zadania realizowane w tym roku to m. in. budowa czterech przedszkoli (przy ul. Dekerta – odbudowa po pożarze, przy ul. Babińskiego, ul. Kościuszkowców i przy ul. Emaus), dobudowa do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 4-oddziałowego przedszkola przy ul. Rydygiera, budowa dwóch zespołów szkolno – przedszkolnych (os. Gotyk i ok. Kliny – ul. Bartla), rozbudowa i modernizacja czterech szkół (przy ul. Skośnej, Myślenickiej, Ptaszyckiego
i Basztowej), budowa trzech sal gimnastycznych, basenu, termomodernizacja budynków i wiele, wiele innych.

Na uwagę zasługują także nowe, innowacyjne projekty w dziedzinie edukacji. Już wiosną Miasto uruchomiło nowy portal „Nasze szkoły”, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców zainteresowanych przyszłością edukacyjną swoich dzieci. Portal ten prezentuje w zestandaryzowany i przyjazny dla użytkowników sposób komplet informacji na temat placówek oświatowych na terenie Krakowa. Baza danych portalu korzysta ze źródeł takich jak System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kuratorium Oświaty, organ prowadzący oraz same szkoły.

Od tego roku szkolnego w szkołach, które przystąpiły do projektu uczniowie klas 1-3 będą mogli uczęszczać w ramach zajęć lekcyjnych na zajęcia szachowe. Głównym założeniem projektu „Szachy w szkole” jest wsparcie edukacji matematycznej w nauczaniu zintegrowanym. Umiejętność gry w szachy rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka, poprawną koordynację ruchów, jest doskonałym ćwiczeniem wspomagającym naukę matematyki, fizyki, techniki i geografii. Gra w szachy uczy cierpliwości, koncentracji i opanowania, a także kultury rywalizacji i szacunku dla drugiego człowieka.

W rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym wchodzą też w życie przepisy dotyczące wprowadzenia zdrowej żywności do sklepików szkolnych. Ograniczenie dostępności słodyczy, barwionych napojów gazowanych oraz niezdrowych przekąsek w sklepikach i bufetach szkolnych to wyraz troski i odpowiedzialności za stan zdrowia dzieci i młodzieży.

Rok szkolny 2015/2016 niesie ze sobą wiele nowości, pilotażowych programów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli i uczniów. W ramach Budżetu Obywatelskiego prowadzony będzie projekt nauczania języka angielskiego 5 razy w tygodniu w ponad 100 szkołach w Krakowie. Oprócz działań edukacyjnych ważne jest też bezpieczeństwo uczniów. 1 września rusza więc akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Policyjne działania ukierunkowane są głównie na bezpieczeństwo dzieci z najmłodszych klas (1-4), a szczególnie dzieci idących po raz pierwszy do szkoły. Policjanci będą pełnić dyżury w rejonach szkół, udzielając pomocy w przekraczaniu jezdni na przejściach dla pieszych oraz praktycznie uczyć prawidłowego zachowania się na drodze.