Mieszkańcy, przedsiębiorcy, dostawcy oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Administracyjnych spotkali się w czwartek (7 kwietnia) w Miejskim Centrum Dialogu, aby wspólnie podsumować konsultacje w sprawie planowanych zmian zasad wjazdu i postoju pojazdów na Rynku Głównym oraz na drogach publicznych wewnątrz I Obwodnicy. Udało się wypracować porozumienie, niektóre regulacje wejdą w życie już z początkiem maja.

Przypomnijmy, na początku stycznia Wydział Spraw Administracyjnych we współpracy z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu opublikował listę propozycji zmian dotyczących zasad wjazdu i postoju pojazdów na Rynku Głównym oraz na drogi publiczne wewnątrz I Obwodnicy. Następnie, mieszkańcy zostali poproszeni o przesyłanie uwag do tych propozycji. Jak informuje dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Tomasz Popiołek, do magistratu wpłynęły 42 uwagi – niektóre z nich były podpisane przez wiele osób. – Wszystkie uwagi i opinie krakowian skonfrontowaliśmy z naszymi propozycjami i opracowaliśmy raport podsumowujący konsultacje, z którym mieszkańcy mogli zapoznać się na stronie www.bip.krakow.pl – dodaje Tomasz Popiołek.

Kolejnym elementem konsultacji była dzisiejsza dyskusja, w której wzięli udział zainteresowani mieszkańcy, przedsiębiorcy, dostawcy i urzędnicy. – Wspólnie udało nam się wypracować kilka propozycji zmian, które, mamy nadzieję, spełnią oczekiwania mieszkańców i przyczynią się do lepszej ochrony płyty Rynku Głównego – mówi Tomasz Popiołek.

Wśród ustalonych propozycji zmian znalazło się m.in. ograniczenie tonażu pojazdów wjeżdżających na Rynek Główny w godzinach przeznaczonych na wykonywania czynności ładunkowych, konwoju pieniędzy i obsługę techniczną z dotychczasowych 10 ton do 7,5 ton.

Zmianie nie ulegną natomiast godziny wykonywania tych czynności, czyli od 23:00 do 10:00, ze względu na to, że znaczna większość przedsiębiorców dowożących towar do lokali znajdujących się na Rynku Głównym, jak i mieszkańców Rynku Głównego była przeciwna wprowadzeniu dalej idących ograniczeń godzinowych. Takie same godziny będą też więc obowiązywać dla wjazdu pojazdów na drogi publiczne na odcinkach od Rynku Głównego do pierwszej przecznicy.

Większe zmiany będą miały miejsce w związku z wjazdami pojazdów obsługujących imprezy i przedsięwzięcia odbywające się w Rynku Głównym: zezwolenia będą wydawane wyłącznie na określone pojazdy i jedynie na konkretny okres czasu, np. od 18:00 do 20:00 zamiast, jak dotychczas, na 120 minut. Wszystkie zezwolenia będą odpłatne, według nowych stawek. Nie będą natomiast wydawane zezwolenia dla dokonywania dostaw do obiektów handlowych, takich jak kioski czy stoiska, działających w ramach imprez – będą one realizowane w godzinach wyznaczonych na czynności ładunkowe, czyli od 23:00 do 10:00.

– Dodatkowo zdecydowaliśmy o wprowadzeniu ułatwień w odbieraniu indywidualnych zezwoleń na wjazd do Rynku Głównego dla jego mieszkańców. Będzie to możliwe w budynku Urzędu Miasta Krakowa na pl. Wszystkich Świętych 3-4, a nie jak do tej pory tylko na al. Powstania Warszawskiego. Obsługa mieszkańców Rynku Głównego w tej lokalizacji rozpocznie się już w maju – informuje dyrektor Wydziału Spraw Informacyjnych.

Co z pozostałymi zmianami? – W najbliższym czasie ZIKiT zmieni oznakowanie dotyczące tonażu pojazdów na uzgodnione 7,5 tony, natomiast Wydział Spraw Administracyjnych przygotuje odpowiednie zmiany w zarządzaniach Prezydenta Krakowa. Chcemy, aby nowe regulacje weszły w życie jeszcze przed sezonem letnim – podkreśla Tomasz Popiołek.