W ramach programu odbioru odpadów zielonych w Krakowie w 2021 r. odbędzie się zbiórka naturalnych choinek, która potrwa od 11 stycznia do 12 lutego. Harmonogram odbioru można znaleźć na stronie www.mpo.krakow.pl.