Budowa stawu w parku Lotników Polskich jest na ukończeniu. Wielki rezerwuar wody dla zieleni miejskiej powstał przy TAURON Arenie Kraków.

Otoczenie stawu będzie idealnym miejscem do wypoczynku dla krakowian. Będzie to strefa bioróżnorodności z kilkunastoma tysiącami roślin wodnych, posadzonymi na różnych głębokościach stawu.

Wkrótce mieszkańcy będą mogli spacerować nad zbiornikiem o powierzchni hektara, korzystać z pawilonu z kawiarnią i miejscami do wypoczynku. Prace realizowane są w pobliżu TAURON Areny Kraków, od strony Ogrodu Doświadczeń.

Staw o głębokości ok. 1,5 metra powstał w naturalnym zagłębieniu terenu, gdzie wiele lat temu znajdował się zbiornik wodny. Nowo utworzony akwen będą otaczać drewniane tarasy i plaża z ławkami oraz leżakami.

Nowy staw zostanie zasilony m.in. deszczówką z dachu TAURON Areny Kraków.