Główne uroczystości 100. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod władzy zaborczej pod hasłem „Wolność przyszła z Podgórza” rozpoczęły się na placu Niepodległości w Podgórzu. Wydarzenie zainaugurowały: wystrzał armatni w wykonaniu Bractwa Kurkowego, występ chóru z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz inscenizacja historyczna w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej upamiętniającą bohaterski czyn zbrojny naszych rodaków walczących o wolną i niepodległą Polskę. Został też odsłonięty obelisk upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 r. Potem uczestnicy uroczystości przeszli ulicą Zamoyskiego na Rynek Podgórski. Tam odbyło się ślubowanie strażników miejskich.