Urząd Miasta Krakowa przeprowadził ankietę dotyczącą wpływu turystyki na gospodarkę miasta. Wzięło w niej udział ponad 4 tysiące respondentów. Wyniki pokazały, że w 2016 roku turyści wydali w Krakowie prawie 5,5 mld złotych. To pierwsze tego typu dane, które prezentują kompleksowo zależności pomiędzy wielkością ruchu turystycznego i wydatkami turystów a dochodami miasta czy strukturą zatrudnienia jego mieszkańców.

0