W poniedziałek, 1 lutego w Sali Fontany w Pałacu Krzysztofory wręczono Nagrodę im. T. Słowikowskiego. To wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Historyczne nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych odznaczającym się wybitnymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii oraz kultury Krakowa. Laureatem tegorocznej edycji Nagrody został Zdzisław Bednarek, nauczyciel historii i WOS w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego.

– To nagroda bardzo ważna dla naszego miasta, dla podkreślenia roli jaką zawsze odgrywał Kraków w życiu polskiej oświaty. Dzięki niej możemy uczcić pamięć prof. Tadeusza Słowikowskiego, przywołać jego zasługi dla Uniwersytetu Pedagogicznego, dla kształcenia pokoleń historyków i nauczycieli historii, dla formowania naszej świadomości i kultury historycznej. A jednocześnie wyróżniać, nagradzać nauczycieli, którzy współcześnie tworzą dobre wzorce, wyznaczają standardy nauczania tego przedmiotu – powiedział Prezydent Jacek Majchrowski w czasie uroczystości.

Tegoroczny laureat nagrody – Zdzisław Bednarek – pracuje w III Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego od 23 lat. Jest znakomitym oddanym młodzieży wychowawcą i twórcą autorskich ciekawych inicjatyw edukacyjnych. Organizuje m.in. grę terenową “Śladami niepodległości”, w której co roku uczestniczy ok. 1 000 uczniów z krakowskich i okolicznych szkół podstawowych oraz gimnazjów. Do współpracy przy tym projekcie zaangażował wiele znaczących instytucji, w tym również znakomite krakowskie muzea: Muzeum Historyczne, Muzeum Czynu Niepodległościowego, Muzeum Archeologiczne – oraz Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza”. Między innymi właśnie dzięki tej inicjatywie młodzież szkolna mogła aktywnie i twórczo włączyć się w obchody 100-lecia wybuchu I wojny światowej – i szczególnie dla nas ważnej – setnej rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej. Uczniowie Pana Zdzisława Bednarka osiągają bardzo wysokie wyniki maturalne, uzyskując 70% – 100% na poziomie rozszerzonym. Wśród jego podopiecznych jest wielu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Zdzisław Bednarek organizuje lekcje muzealne i wykłady tematyczne dla licealistów uczestniczących w szkolnych obozach naukowych. Współpracuje z organizatorami Międzyszkolnych Konkursów Wiedzy o Krakowie przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego i Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Od kilkunastu lat jest też organizatorem pomocy dla Polonii mieszkającej na Bukowinie Rumuńskiej.

Za działalność w zakresie nauk pedagogicznych, podręczników i pomocy naukowych został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji narodowej. Zdzisław Bednarek jest wzorem i autorytetem dla swoich uczniów, a młodzież darzy go nie tylko wielkim szacunkiem, ale też ogromnym zaufaniem i sympatią.

Nagroda im. T. Słowikowskiego przyznawana jest corocznie na podstawie osiągnięć zakończonego roku szkolnego, także z uwzględnieniem całokształtu działalności z lat poprzednich.

Po raz pierwszy Nagroda – ufundowana przez Prezydenta Królewskiego Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – przyznana została w 2009 r.

Prawo zgłaszania kandydata do Konkursu im. T. Słowikowskiego przysługuje Dyrekcji szkoły, w której jest on zatrudniony. Zgłoszone kandydatury rozpatruje Kapituła Nagrody, powołana przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Laureatami poprzednich edycji Nagrody byli:
– Edycja I (2009): mgr Józef Jaworski (V LO w Krakowie)
– Edycja II (2010): dr Czesław Wróbel (XIV LO w Krakowie; obecnie VI LO)
– Edycja III (2011): mgr Ludmiła Okrzesik (VIII LO w Krakowie)
– Edycja IV (2012): dr Stanisław Garlicki (V LO w Krakowie)
– Edycja V (2013): mgr Grzegorz Urbanek (I LO w Krakowie)
– Edycja VI (2014): mgr Wojciech Rak (VI LO w Krakowie)