W niedzielę, 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz korespondencyjnie. Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dla wyborców, chcących wziąć udział w głosowaniu.

  • Osoby, które złożyły wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach wyznaczonych na 10 maja, muszą ponowić swój wniosek, jeśli w dniu wyborów nadal będą przebywać na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Z uwagi na wyznaczenie nowego terminu wyborów i nowego kalendarza wyborczego, wcześniejsze wnioski nie będą uwzględnione.
  • Zaświadczenia o prawie do głosowania wydane na 10 maja (I i II tura) wyborów prezydenta Rzeczypospolitej, nie uprawniają do głosowania poza miejscem zamieszkania, w wyborach wyznaczonych na 28 czerwca. Chcąc wziąć udział w głosowaniu na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, należy ponowić swój wniosek i pobrać nowe zaświadczenie.

Obywateli, którzy nie posiadają zameldowania na terenie Krakowa, a chcą wziąć udział w wyborach wyznaczonych na 28 czerwca, zachęcamy do:

  • pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania w gminie ujęcia w spisie wyborców,
  • dopisania się do spisu wyborców lub wpisania się do rejestru wyborców (osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków).

Informujemy, że chcąc załatwić sprawy wyborcze bezpośrednio w urzędzie, należy uprzednio dokonać rezerwacji wizyty za pośrednictwem internetu lub telefonicznie. Wszelkie niezbędne informacje wraz z numerami telefonów dostępne są tutaj: Umawianie wizyt.

Zachęcamy do skorzystania z usług elektronicznych umożliwiających złożenie wniosku o dopisanie/wpisanie do spisu/rejestru wyborców: Wybór usługi wyborczej.

W przypadku złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców (w urzędzie lub przez ePUAP), można w łatwy sposób sprawdzić, czy został on rozpatrzony. Zachęcamy do korzystania ze specjalnie uruchomionej w tym celu usługi: Sprawdź, czy dopisałeś się do spisu.