Rozpoczęły się prace na ul. Księcia Józefa. Drogowcy w pierwszej kolejności zajęli się remontem chodnika. W dalszym etapie realizowane będą prace związane z wymianą nawierzchni. Główne zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone po 1 listopada.

Obecnie występują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Główne zmiany zostaną wdrożone już po 1 listopada – o szczegółach tej organizacji poinformujemy w osobnym komunikacie.

Ulica Księcia Józefa zostanie odnowiona na odcinku od granic miasta do skrzyżowania z ul. A. Szyszko-Bohusza. Drogowcy wymienią asfalt na całej tej długości. Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment chodnika – na odcinku od ul. Mirowskiej do ul. Kruczej. W trakcie prac na tym ciągu, doświetlonych zostanie 17 przejść dla pieszych. Na tę część będzie przeznaczonych ok. 460 tys. zł.

Prace zakończą się w połowie grudnia, a ich koszt wyniesie ok. 3,1 mln zł.