Jeśli utrzyma się dynamika składania wniosków, w tym roku w Krakowie powinno zniknąć ponad 6 tys. pieców i kotłowni węglowych. Urzędnicy podsumowali pierwsze półrocze programu likwidacji palenisk na paliwo stałe. Rekordowa liczba krakowian ubiega się też o dopłaty do rachunków za ogrzewanie.

2314 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania złożyli już w tym roku mieszkańcy Krakowa. To znacznie więcej niż w podobnym okresie w 2015 roku i  ponad dwa razy więcej jak w całym 2013 roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 430 wniosków o pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego.

– Obserwujemy radykalny wzrost liczby składanych wniosków w stosunków do ubiegłego roku . Do 15 lipca złożono ponad 2300 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę systemu ogrzewania, pozytywnie rozpatrzono ponad  2500 wniosków,  w tej liczbie są także zgłoszenia przeniesione z lat ubiegłych – powiedział Jan Urbańczyk, zastępca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej realizację programów PONE i LPO w Krakowie.

Warto wiedzieć, że do połowy lipca udzielono już 2500 dotacji, angażując przy tym  środki w wysokości 50 mln złotych, co odpowiada likwidacji 3000 tysięcy palenisk. – Wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować roczny plan na udzielenie dotacji, na likwidacji 6000 palenisk węglowych na terenie miasta – dodał Jan Urbańczyk.

Należy wskazać, że w styczniu tego roku mieszkańcy Krakowa złożyli 183, w lutym 387, w marcu 471, w kwietniu 426 wniosków,  w maju 330, w czerwcu 377 i do połowy lipca 140 (razem 2314 wniosków) W analogicznym okresie w 2015 roku złożono 206 w styczniu, 300 w lutym, 270 w marcu, 201 w kwietniu, w maju 128, w czerwcu 138 i w lipcu 119  (razem 1362 wniosków).

Liczba składanych wniosków o pomoc finansową w ramach Lokalnego Programu Osłonowego także jest wysoka. – W tym roku MOPS zarejestrował łącznie już 430 wniosków, a 421 gospodarstw domowych otrzymuje środki na realizację zadania- powiedziała Katarzyna Kadela – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Analiza wyników trwającej w tym roku akcji “TAK! Dla czystego powietrza”, która zachęcała mieszkańców Krakowa do wymiany ogrzewania na proekologiczne, pozwoliła na ustalenie istniejących barier uniemożliwiających wymianę pieców mieszkańcom. Ankiety wskazały bariery finansowe (37%), wzrost kosztów eksploatacji (24%), formalno-prawne (26%) oraz inne. Do tej pory z powodzeniem funkcjonuje pakiet ułatwień związany z bezgotówkowym rozliczeniem wniosków, listą rekomendowanych przez Gminę wykonawców oraz w postaci Lokalnego Programu Osłonowego. – W tym momencie pracujemy nad propozycją uproszczenia procedury rozpatrywania wniosków dla specyficznych sytuacji. Chcemy zaproponować uproszczenie formalności poprzez zastąpienie np. tytułu prawnego do lokalu, pisemnych zgód właścicieli mieszkania na wymianę pieca, oświadczeniem składanym przez wnioskodawcę. Bazowalibyśmy na oświadczeniach – poinformował Dyrektor Urbańczyk.

Witold Śmiałek, doradca Prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza dodał, że problemy formalno-prawne z pewnością będą się zwiększać. – Dlatego chcemy wyjść im naprzeciw i możliwie wcześnie uregulować trudne kwestie. Utrzymujący się wysoki poziom składanych wniosków pozwala mieć nadzieję, że do września 2019 roku, uda się wymienić wszystkie piece węglowe – zaznaczył doradca ds. jakości powietrza.

Podczas konferencji prasowej przypomniano także,  o podpisanym niedawno porozumieniu pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a TAURON Sprzedaż Sp. z.o.o , którego główną ideą było stworzenie kolejnego narzędzia, zachęcającego krakowian do podjęcia decyzji o zmianie ogrzewania na ekologiczne. Likwidacja niskiej emisji i wymiana ogrzewania na proekologiczne to priorytet w działaniach miasta, a na podstawie podpisanego porozumienia to TAURON załatwi wszelkie formalności za mieszkańca. – Przypomnijmy, że w przypadku wyrażenia zgody na współpracę przez osoby chcące wymienić piec węglowy na inne źródło ogrzewania TAURON , m.in. w całości załatwi formalności związane z wypełnieniem wniosku o dotację na wymianę ogrzewania, zapewni udogodnienia finansowe i pakiet assistance – zakończył Witold Śmiałek.

Więcej o porozumieniu pisaliśmy tutaj.