Mając na uwadze poprawę jakości powietrza w Krakowie, prosimy o uzupełnienie specjalnej ankiety dotyczącej palenisk w mieście. Zebrane dane pozwolą dotrzeć do jak największej ilości osób z informacją o możliwości skorzystania z programów pomocowych realizowanych przez miasto Kraków w celu ograniczenie niskiej emisji.

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ!

Wypełnij ankietę przy użyciu przeglądarki internetowej – akceptowane są wszystkie programy poza Microsoft Internet Explorer.

Wypełnij ankietę przy użyciu aplikacji mobilnej – pobierz aplikację terenową Survey12.


Dodatkowo miasto prowadzi aplikację Powietrze Kraków, za pomocą której mieszkańcy mogą sprawdzić stan jakości powietrza (średni dla miasta lub konkretnej stacji pomiarowej). W aplikacji jest również baza wiedzy, informację o zanieczyszczeniach, podjęte działania w walce ze smogiem. Ma też możliwość wysyłania raportów. Jeśli użytkownik widzi dziwny dym, palone śmieci to może z aplikacji wysłać automatycznie zdjęcie z lokalizacją takiego paleniska.

 

1