Już po raz ósmy w Krakowie odbyła się Wodna Masa Krytyczna. W niedzielę, 23 czerwca na kajakach i własnoręcznie skonstruowanych tratwach przepłynęli z bulwaru Poleskiego w rejon kładki o. Bernatka.

Akcja miała na celu zwrócić uwagę mieszkańców Krakowa na problem dbania o rzeki i często zbyt dużą ingerencję człowieka w ich naturalny bieg.