Kontynuując tematykę kampanii „Zobacz. Zapytaj. Zareaguj”, w sobotę, 2 marca, w Nowohuckim Centrum Kultury, w godzinach 11.00–17.00, odbyło się otwarte spotkanie pt. „Zareaguj na problemy dziecka”, które było poświęcone ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyce zaburzeń psychicznych, wzmacnianiu kompetencji społecznych oraz formom pomocy młodym ludziom pozostającym w kryzysie psychicznym.

Prelekcje i warsztaty poprowadzili lekarze psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci i specjaliści ds. uzależnień. Prelegentami byli m.in. dr Roman Solecki z Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dyrektor Krakowskiego Instytutu Logoterapii oraz Katedry Resocjalizacji i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Monika Borkowska-Żebrowska – socjoterapeutka, specjalistka terapii uzależnień z Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz pracownicy Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Ponadto uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych porad ekspertów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz stowarzyszeń świadczących doradztwo z zakresu uzależnień, dla rodzin itp.

Na spotkanie zaproszono rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów dziecięcych, osoby zajmujące się sprawowaniem opieki oraz wychowaniem dzieci.

Więcej o działaniach Krakowa z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w naszym komunikacie.