We wtorek, 9 października, odbyła się Gala Sportu Młodzieżowego, na której podsumowano miejskie programy sportowe oraz współzawodnictwo sportowe Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2017/2018. Wziął w niej udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

– Gmina Miejska Kraków podejmuje szereg działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej. Jedną z priorytetowych form aktywności w tym zakresie jest organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu rozwój i doskonalenie sprawności fizycznej, odnowę sił psychofizycznych, aktywny wypoczynek oraz popularyzację walorów rekreacji ruchowej – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

– Kraków od wielu lat przygotowuje różnorodną, bezpłatną ofertę sportową, skierowaną do dzieci i młodzieży. W jej skład wchodzą m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne organizowane przez miejskie placówki oświatowo-wychowawcze tj. międzyszkolne ośrodki sportowe i Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Kolejnym elementem upowszechniania sportu wśród młodych mieszkańców Krakowa są ogólnodostępne zajęcia realizowane w ramach Miejskich Programów Sportowych, przygotowywane m.in. w porozumieniu z poszczególnymi związkami sportowymi. Miasto buduje sportową ofertę dla mieszkańców współpracując z klubami sportowymi poprzez dotacje przekazywane w ramach otwartych konkursów ofert/projektów – dodał prezydent.

Gala jest zwieńczeniem rocznych wydarzeń sportowych, w których udział wzięło około. 30 tys. dzieci i młodzieży. Nagrodzone zostały najlepsze szkoły we współzawodnictwie Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Licealiady, jak również dyrekcje i nauczyciele wyróżniających się placówek oświatowych. Dodatkowo wyróżniono osoby zaangażowane w różne formy aktywizacji ruchowej poprzez sport w ramach ogólnodostępnych, bezpłatnych Miejskich Programów Sportowych, realizowanych przez Wydział Sportu dla dzieci i młodzieży:

  • ANIMATOR SPORTU – Grzegorza Kromkę
  • SPORT PRZECIW WYKLUCZENIOM – Roberta Bretnera
  • MŁODZIEŻOWE SPOTKANIA Z LEKKĄ ATLETYKĄ – Bogumiłę Sobczyk
  • KRAKOWSKA AKADEMIA SIATKARSKA – Oliwię Kawiorską
  • SZCZYPIORNISTA SZKOŁA – Dorotę Jakubowską
  • KRAKOWSKA BASKETMANIA – Joannę Pierzchałę – Cempura
  • RUGBY DLA KAŻDEGO – Barbarę Wikierę

Nagrodzeni zostali także przedstawiciele Międzyszkolnych Ośrodków Sportowych i Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego za całoroczną profesjonalną pracę na rzecz dzieci i młodzieży oraz zaangażowanie w organizację pozaszkolnych zajęć sportowych: Waldemar Kucharski – za realizację zajęć pozaszkolnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Kraków „Zachód” oraz Jan Kusina – za realizację zajęć pozaszkolnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym.

Organizatorem gali jest Wydział Sportu UMK oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód”.

Realizacja miejskich programów sportowych oraz Krakowskiej Olimpiady Młodzieży jest finansowana przez Gminę Miejską Kraków.