W drugiej połowie września mieszkańcy zobaczą nowy-stary park Jerzmanowskich. Dobiegają końca prace rewitalizacyjne, które w ostatnich miesiącach były realizowane pod nadzorem konserwatorskim.

7-hektarowy park znajduje się w rejestrze zabytków. Na jego terenie rośnie wiele starych drzew, w tym chronione prawem pomniki przyrody. W czasie prac rewitalizacyjnych istniejąca zieleń była traktowana ze szczególną ostrożnością. Do historycznego drzewostanu dosadzono 220 nowych drzew. Wyremontowano alejki, zamontowano także nowe oświetlenie, ogrodzenie parku, mostki na Drwince oraz toaletę. W parku powstały place zabaw dla dzieci, ale pojawiła się również siłownia plenerowa dla dorosłych. Niewątpliwą atrakcją są dwie fontanny. Jedną z nich jest zdemontowana przed laty fontanna stojąca w Rynku Głównym, wykonana według projektu prof. Wiktora Zina, a drugą – wyremontowana okrągła fontanna wykonana jeszcze za czasów Jerzmanowskich.