W związku z bardzo trudnym okresem dla osób bezdomnych, jakim są zimowe miesiące, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie apeluje, aby nie pozostawać obojętnym na los bezdomnych, informować o miejscach ich pobytu Dział Pomocy Bezdomnym lub Straż Miejską.

Pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego – 986 dyżurni czekają na informacje o miejscach, w których bezdomni znajdują schronienie. Strażnicy miejscy wraz z pracownikami MOPS systematycznie kontrolują miejsca, gdzie gromadzą się osoby bezdomne, informują o formach pomocy oraz zachęcają do skorzystania ze schronienia w placówkach. W sytuacji nie cierpiącej zwłoki zapewnia się takim osobom miejsca noclegowe, a w uzasadnionych sytuacjach wzywa pogotowie ratunkowe.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przypomina, że osoby bezdomne, przebywające w Krakowie mogą otrzymać pomoc, zgłaszając się do Działu Pomocy Bezdomnym, os. Teatralne 24, tel. 12 643-07-06 e-mail: db@mops.krakow.pl. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy w Dziale Pomocy Bezdomnym. Mieszkańcy Krakowa również mogą informować o miejscach pobytu osób bezdomnych i konieczności udzielenia im pomocy do Zespołu Streetwork Działu Pomocy Bezdomnym przy ul. Rakowickiej 21/4. Kontakt telefoniczny ze streetworkerami pod nr telefonów 607 806 813, 607 522 912 lub 603 035 732 – wystarczy wysłać SMS lub sygnał a streetworkerzy oddzwonią. Szacuje się, że w Krakowie w ciągu roku przebywa ok. 2000 osób bezdomnych.

Od początku 2015 r. objętych pomocą w formie świadczeń (w tym pracy socjalnej) przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie było około 1 370 rodzin dotkniętych bezdomnością (około 1 510 osób w tych rodzinach). Osoby bezdomne, które związane są z Krakowem, otrzymują wsparcie przez cały rok w postaci schronienia, ciepłych posiłków w jadłodajniach, świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej. Są aktywizowane zawodowo i społecznie, mogą korzystać z pomocy Klubu Integracji Społecznej, uczestniczyć w grupach wsparcia, korzystać z pomocy specjalistów uzależnień.

Na terenie Krakowa w okresie zimowym funkcjonują 22 placówki zapewniające schronienie, które oferują 647 całorocznych miejsc noclegowych. Ponadto w okresie zimowym Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Rozrywka 1 uruchamia ogrzewalnię dla osób bezdomnych, zapewniającą około 20 miejsc. Z kolei na os. Krakowiaków 46  działa Ogrzewalnia dla kobiet zapewniająca 10 miejsc. Ponadto od 4 grudnia 2015 r. przy ul. Wielickiej 44b, funkcjonuje Ogrzewalnia, zapewniająca 60,  maksymalnie 80 miejsc. Łącznie w okresie zimowym liczba miejsc noclegowych zwiększa się o około 190 miejsc, ale doświadczenie lat ubiegłych pokazuje, że w razie potrzeby placówki nie odmawiają przyjęcia potrzebującej osoby.

Posiłki dla osób bezdomnych wydawane są w 3 barach mlecznych. Obecnie korzysta z nich około 250 osób dziennie. Jednocześnie pomoc w formie posiłków realizowana jest przez organizacje otrzymujące z Gminy Miejskiej Kraków dotacje do prowadzonej przez nie działalności charytatywnej. W Krakowie codziennie (w okresie zimowym) wydawane jest około 1700 gorących posiłków, w tym około 850 finansowanych ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Wykaz miejsc noclegowych w Krakowie oraz placówek, gdzie można skorzystać z ciepłego posiłku lub innej formy pomocy znajduje się na stronie www.mops.krakow.pl