Niewystarczająco drożny przepust pod torami kolejowymi to prawdopodobnie główna przyczyna zalania kilkudziesięciu posesji przy ulicach: Udzieli, Łazy, Laskowej i Działkowej w Krakowie.

Wezbrane z powodu opadów deszczu wody Drwinki nie mogły przedostać się przez częściowo wyremontowany przez kolej przepust do odpływu jakim jest rzeka Drwina. Urząd Miasta Krakowa zorganizuje w przyszłym tygodniu spotkanie pomiędzy PKP a Wodami Polskimi, czyli instytucjami odpowiedzialnymi za inwestycje w tym rejonie. Będzie ono miało na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców tej części Bieżanowa.