Będą zmiany w organizacji ruchu w związku z budową łącznicy kolejowej Zabłocie – Krzemionki. Korekty mają przede wszystkim usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Prowadzone na bieżąco obserwacje pokazują, że sytuacja ruchowa w rejonie budowy łącznicy kolejowej się normuje. – Oczywiście inwestycja PKP PLK generuje utrudnienia, ale już dzisiaj są one znacznie mniejsze niż w poniedziałek. Wynika z tego, że przyjęte przez nas założenia co do organizacji ruchu się sprawdzają – wyjaśnia Michał Pyclik, rzecznik ZIKIT.

Aby jeszcze poprawić sytuację, ZIKIT postanowił wprowadzić pewne korekty. Największy problem występuje obecnie na ul. Kamieńskiego – tam autobusy komunikacji miejskiej notują duże opóźnienia, a linie te obsługują dziennie około 140 tys. osób. – Dlatego wprowadzimy buspas od ul. Pańskiej do zjazdu w ul. Powstańców Śląskich. Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ta ulica dla kierowców samochodów osobowych buspas będzie inny niż pozostałe krakowskie buspasy. Będzie on dostępny dla samochodów osobowych, którymi podróżować będzie co najmniej trzy osoby (2+1) – informuje Michał Pyclik. Czy rzeczywiście korzystają z niego uprawnione pojazdy będzie sprawdzała policja. Planowany jest też montaż kamer. Rozważano wprowadzenie trzeciego pasa na ul. Kamińskiego (z wykorzystaniem poboczy) ale ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni ustalono, iż nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania,

Dodatkowo udrożniony zostanie przejazd autobusów w rejonie łącznicy na wysokości CH Bonarka (w kierunku Ronda Matecznego) poprzez eliminację przejazdu samochodów osobowych na wprost.

Z prowadzonych wczoraj obserwacji wynika, że najwięcej z osób, które przesiadły się na KMK wybrało linię 13. – Dlatego już od wczoraj linia ta obsługiwana jest dłuższymi tramwajami – informuje rzecznik ZIKIT.

Z myślą o kierowcach wykonawca został zobowiązany do ustawienia dodatkowych tablic informacyjnych dotyczących utrudnień i objazdów na ciągu ul. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich. Inżynierowie ruchu ZIKIT na bieżąco obserwują, jak zmienia się sytuacja drogowa na skrzyżowaniach (w ciągu tras objazdowych) i sukcesywnie będą korygować ustawienia świateł, tak by uwzględnić zmianę w ich obciążeniu ruchem.

Dodatkowo dla kierowców, którzy chcieliby uniknąć korka na ul. Wielickiej i wybraliby komunikację tramwajową, przygotowane zostaną dodatkowe miejsca parkingowe. Na ul. Ćwiklińskiej na jednym pasie ruchu od ul. Mała Góra do ul. Aleksandry zostanie wprowadzony parking umożliwiający pozostawienie samochodu i przesiadkę na tramwaj.

ZIKIT zdecydował także o zmianie w planach remontów nakładkowych. Ulice Nowosądecka, Brożka i Zakopiańska zostaną wyremontowane w późniejszych terminach. Nowe terminy zostaną podane z początkiem przyszłego tygodnia. Zmieni się także sposób realizacji remontów – jeszcze więcej uciążliwych prac będzie wykonywanych nocami i ewentualnie w weekendy. Natomiast na ulicach Piastowskiej i Skotnickiej – remonty nakładkowe trwają od kilku dni i nie powodują większych utrudnień w ruchu.