Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie odpowiada za budowę i modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta oraz utrzymanie na jak najwyższym poziomie istniejącej bazy. Dba również o popularyzację sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród krakowian, a także odpowiada za organizację i współorganizację w naszym mieście wielkich wydarzeń sportowych.