We wrześniu i październiku uczniowie szkół podstawowych biorący udział w miejskim projekcie „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” słuchali wykładów, uczestniczyli w warsztatach i przeprowadzali eksperymenty związane z powietrzem. W poniedziałek, 17 października, w Magistracie, w Sali Obrad im. Stanisława Wyspiańskiego, wraz z nauczycielami spotkali się, aby podsumować jesienne zajęcia. Seminarium otworzyła Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu Katarzyna Król.

Tegoroczny projekt „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” to kontynuacja inicjatywy podjętej przez Miasto w 2015 r. – wtedy uczestniczyli w niej uczniowie 20 krakowskich gimnazjów. W tym roku działania skierowano do najmłodszych mieszkańców Krakowa – około 100 uczniów z 25 szkół podstawowych oraz około 240 dzieci przedszkolnych z 12 przedszkoli.

We wrześniu i październiku w Zespole Szkół Chemicznych odbyły się zajęcia, warsztaty i laboratoria dla uczniów podstawówek związane z zanieczyszczeniem i ochroną powietrza. Dzieci poznawały alternatywne źródła energii, brały udział w grach dydaktycznych, same badały jakość powietrza z użyciem roślin wskaźnikowych, obecność pyłów i ozonu w powietrzu oraz wpływ powietrza na różne materiały. Udział w projekcie zakończyły wizytą w Ojcowskim Parku Narodowym – tam zorganizowano zajęcia terenowe, prelekcję na temat ekologii i ochrony powietrza oraz zwiedzanie Jaskini Ciemnej. Przedszkolaki uczyły się i poznawały problemy ekologii przez zabawę – minidoświadczenia: wulkan chemiczny, baloniki samonadmuchujące się, magiczne obrazki, zasada działania płuc – proces oddychania itp. Takie aktywności zorganizowano dla maluchów 30 września 2016 r. w Zespole Szkół Chemicznych.

Jak pokazuje ankieta ewaluacyjna, połączenie wiedzy teoretycznej z możliwością praktycznego jej zastosowania dało znakomite efekty – na początku jedynie 13% uczniów deklarowało, że ma wiedzę na temat zanieczyszczeń i ochrony powietrza, po zakończeniu zajęć pozytywnie na to pytanie odpowiedziało już 89% uczestników.

W ramach projektu „Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” odbył się konkurs dla szkół podstawowych o tematyce ochrony i jakości powietrza w mieście. Nagrodzonych zostało 6 szkół w dwóch kategoriach.

W kategorii praca zespołowa (plakat/prezentacja) zwyciężyły trzy szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 (plakat);
 • Szkoła Podstawowa nr 80 (prezentacja);
 • Szkoła Podstawowa nr 162 (plakat).

W kategorii „Test wiedzy” wygrały trzy szkoły:

 • Szkoła Podstawowa nr 64;
 • Szkoła Podstawowa nr 144;
 • Szkoła Podstawowa nr 157.

W konkursie dla przedszkoli na najlepsze prace plastyczne o tematyce ochrony i jakości powietrza w mieście nagrodzone zostały trzy przedszkola:

 • Samorządowe Przedszkole nr 1;
 • Samorządowe Przedszkole nr 22;
 • Samorządowe Przedszkole nr 71.

„Zdrowy oddech – aktywna edukacja ekologiczna” to projekt Miasta Krakowa współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Łączna wartość projektu to 138 963 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 38 009 zł. Główne cele projektu to:

 • budowanie świadomości ekologicznej i wiedzy o jakości powietrza w mieście wśród uczniów szkół podstawowych oraz dzieci przedszkolnych,
 • rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza,
 • promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży do podejmowania praktycznych działań proekologicznych w środowisku lokalnym,
 • podniesienie poczucia wpływu na środowisko oraz odpowiedzialności za jego stan,
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie.