Pierwotny projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakładający ustawienie na ulicy Lubelskiej donic z zielenią i stworzenie zielonej enklawy, został rozwinięty. Idąc za przykładem Wiednia, zerwano asfalt z jezdni, zmieniono organizację ruchu, dzięki czemu wygospodarowano ok. 140 m kw. powierzchni. Posadzone zostaną tam drzewa, kwiaty oraz byliny. Ten zakątek miasta się zazieleni, a przy tym rośliny obniżą temperaturę powietrza, dadzą cień i zgromadzą wodę.