Na zamknięcie roku 500-lecia dzwonu Zygmunt, dzwonnicy złożyli do skarbczyka dokument upamiętniający tegoroczne obchody. Został też złożony złoty pierścień zygmuntowski, srebrna moneta Narodowego Banku Polskiego z datą 2021, lista dzwonników na stan z 1 stycznia 2021 r., a także srebrny orzeł Zygmunta Starego i dar od Lecha Dziewulskiego, w postaci srebrnego grosza zygmuntowskiego.