Poprawa infrastruktury, remonty, termomodernizacja, ale i poprawa jakości świadczonych usług, otwarcie na środowiska lokalne, pikniki, Dzienne Ośrodki Wsparcia Dla Seniorów – o tym wszystkim opowiada Witold Kramarz, Dyrektor MOPS.