Trwa rozbudowa fragmentu ul. Glinik. Roboty wkraczają w kolejny etap, od soboty, 14 maja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Z uwagi na planowane głębokie wykopy i zachowanie bezpieczeństwa, konieczne będzie zamknięcie na kilka miesięcy rozbudowywanego fragmentu. 14 maja zamknięty zostanie dla ruchu odcinek od skrzyżowania z ul. Bystronia do skrzyżowania z ul. Wadowską, zmienione będą trasy komunikacji miejskiej, dla pojazdów wprowadzone zostaną objazdy ul. Wadowską, Lubocką, Łuczanowicką i J. S. Bystronia. Taka organizacja będzie obowiązywać do końca września.