Prezydent Jacek Majchrowski przedstawił swoich nowych zastępców na kadencję 2018-2023. Zostali nimi: Andrzej Kulig, który zajmie się polityką społeczną i komunalną; Jerzy Muzyk – zrównoważonym rozwojem; Bogusław Kośmider będzie nadzorował obsługę mieszkańców a Anna Korfel-Jasińska pion edukacji i sportu. Pion prezydenta Jacka Majchrowskiego zostanie uzupełniony o kulturę.