Zapraszamy na wyjątkową wycieczkę: zobaczcie plac Centralny im. Ronalda Reagana w 360°.

Plac Centralny im. Ronalda Reagana jest głównym i najlepiej rozpoznawalnym punktem Nowej Huty. Autorami koncepcji architektonicznej byli Tadeusz Ptaszycki oraz Marta i Janusz Ingardenowie.

Plac z odchodzącymi od niego pięcioma szerokimi arteriami powstał w latach 1952-1955. Otaczają go osiedla projektu Janusza Ingardena, którym nadano proste nazwy: A, B, C i D. Nawiązują one – jak wszystkie polskie założenia socrealistyczne – do architektury renesansu i baroku. Nie ukończono realizacji zabudowy południowej ściany placu. Miał się tam znaleźć teatr i dom kultury. Nie postawiono również budynku nowohuckiego ratusza, który miał zajmować przedłużenie alei Róż ciągnącej się od placu Centralnego na północ. Pomysły te usunięto z planów realizacyjnych po 1956 roku.