W ramach projektu „Sztuka do rzeczy – design w Krakowie” udostępnione dla publiczności zostały pracownie twórcze krakowskich artystów. W zlokalizowanej na ul. św. Marka pracowni, tajemnice swojego warsztatu zdradził Mateusz Okoński. Każdy kto odwiedził pracownie, nie tylko mógł zobaczyć prace artysty, ale również  mógł podczas rozmowy z nim samym, dowiedzieć się o procesie pracy nad dziełem,  doświadczeniach twórczych a także poszerzyć swoją wiedzę w zakresie działania nowych technologii w technikach artystycznych.

Przypominamy, że projekt „Sztuka do rzeczy – design w Krakowie” to wykłady, warsztaty, wystawy, konferencje, debaty, prezentacje dizajnerskie, panele dyskusyjne, pokazy filmowe, spacery, targi i konkursy . Wydarzenie trwa do niedzieli, 2 grudnia.