Gmina Kraków udostępnia forty na ciekawe wydarzenia! Tym razem, w niedzielę, 11 lutego, zwiedzającym został udostępniony fort 49 ½ a „Mogiła” w Nowej Hucie, zarządzany przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie.

Uczestnicy spaceru zwiedzili fort Mogiła, a także schron amunicyjny, naziemne elementy infrastruktury schronowej na os. Szkolnym oraz Muzeum Czynu Zbrojnego.

W tegorocznych planach jest zwiedzanie również innych fortów, zarządzanych przez ZBK m.in. fortów Benedykt, Batowice, Prokocim i Borek.

Tereny obecnej Nowej Huty nie odegrały znaczącej roli w trakcie XX-wiecznych konfliktów. Jednak do dziś można tu spotkać elementy związane z fortyfikacjami z tego okresu. Czasy I wojny światowej reprezentują pozostałości Twierdzy Kraków takie m.in. jak fort 49 ½ a  „Mogiła” i schron amunicyjny „Mogiła”. Z okresem Zimnej Wojny związane jest budownictwo schronowe, np. liczne naziemne elementy schronów na os. Szkolnym, a z II wojną światową czołg IS-2 i pamiątki zgromadzone w Muzeum Czynu Zbrojnego na os. Górali 23.

1