Żydowskie Muzeum Galicja założył w 2004 roku wybitny brytyjski fotograf Chris Schwarz.

W latach 90. XX wieku zaczął fotografować żydowskie dziedzictwo w Polsce: synagogi, cmentarze, przestrzenie miejskie, tam, gdzie kiedyś mieszkali Żydzi. Uznał, że ten materiał powinien być prezentowany, znakomicie pokazuje wielowiekową historię Żydów żyjących na terytorium Galicji. Muzeum jest otwarte dla wszystkich. Obecnie dużą popularnością cieszy się wystawa czasowa, „Szancer, wyobraź sobie!” – skierowana do dzieci i rodzin z dziećmi. Poświęcona została wybitnemu polsko-żydowskiemu ilustratorowi, Janowi Marcinowi Szancerowi. Wystawa główna, „Śladami pamięci” oparta jest na fotografiach Chrisa Schwarza.